Perunkirjoitus, perinnönjako ja testamentit, OULU

Perintöasiat kannattaa aina hoitaa asiantuntevan lakimiehen toimesta, jotta vältyt näihin asioihin liittyvistä ongelmatilanteista, jotka voivat joskus olla varsin monimutkaisia.

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.Perukirja toimii perintöverotuksen perusteena verohallinnolle.

Perukirjaan kirjataan sekä vainajan että mahdollisen lesken varat ja velat kuolinpäivän tilanteen mukaisina.Verotuksellisesti on tärkeää arvioida pesän varat perukirjassa oikein.

Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona tai ns. toimitusjakona, jonka toimittaa käräjäoikeuden määräämä lakimies. Sopimusjako edellyttää kaikkien osakkaiden yhteisymmärrystä ja lähes poikkeuksetta sen kustannukset jäävät selvästi toimitusjakoa alhaisemmiksi.

Mikäli vainajalta jäi leski, tulee ennen perinnönjakoa toimittaa omaisuuden ositus kuolinpesän ja lesken välillä.

Perinnönjaossa osakkaalla on mahdollisuus käyttää omaa lakimiesavustajaa turvaamaan oman oikeusturvansa ja oikeudenmukaisen perinnönjaon.

Testamentin laatiminen on tärkeää erityisesti henkilölle, jolla ei ole rintaperillisiä.

Lesken aseman turvaamiseksi puolisoiden kannattaa solmia keskinäinen hallintaoikeustestamentti, jolloin ensiksi kuolleen jäämistöä ei jaeta perillisten kesken lesken eläessä.

Ota yhteyttä ja PYYDÄ TARJOUS

PERINTÖOIKEUDELLISET ASIAT, OULU

Lakiasiaintoimisto Jorma Herttuainen tarjoaa apua perintöoikeudellisiin asioihin (testamentit, perunkirjoitus, perinnönjako) mm. alueella Oulu, Kempele, Haukipudas, Muhos, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Arkala, II, Yli-Ii, Nuoritta, Tyrnävä ja lähialueet.